ohjelmistoyritys Sarkain
Pysy kehityksessä mukana

Mobiilisovelluskehitys

Mobiilisovellukset ovat yksi tärkeimmistä alustoista, kun halutaan tarjota digitaalisia palveluita asiakkaille asiakaslähtöisellä tavalla.

On yvä huomioida, että loppukäyttäjät tekevät usein ostopäätöksiä sen perusteella onko yrityksen palvelut käytettävissä mobiilisovelluksen kautta. 

IOS-sovellus?

Android-sovellus?

Vahva mobiilikehitys osaaminen

Mitä on mobiilikehitys?

Sarkain pystyy toimittamaan kaiken, mitä mobiilikehitykseen tarvitaan tehokkaasti ja nopeasti saman katon alta. Suunnittelemme aina projektin huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja pystymme näin arvioimaan tarkasti aikatauluja ja kustannuksia yksilöllisesti. Toimitamme prototyypin jopa viikossa konseptoinnin tueksi. Kehitystyömme on läpinäkyvää ja avointa. Ennen toimitusta testaamme palvelun huolellisesti eri ympäristöissä ja eri päätelaitteilla. Sovelluksen valmistuttua huolehdimme palveluiden ylläpidosta ja päivityksestä.

Palvelun mobiiliin

Mobiilisovellus ensin / Mobile First Design

Kun suunnittelemme ja toteutamme uusia palveluita, on tärkeä huomioida ja aloittaa suunnittelu etenemällä pienistä ruuduista työpöytäversioihin.

Useissa tilanteissa mobiililaitteet ovat yksi suosituimmista ja käyttäjäystävällisimmistä tavoista tarjota palveluita asiakkaalle digitaalisesti. Tästä syystä mobiililaite onkin eniten käytetty väline verkon selaamiseen. Responsiivisessa verkkosuunnittelussa kiinnitetään ensin huomio siihen, miten sisältö käyttäytyy mobiiliversiossa ja vasta sitten siirrytään isompiin näyttöihin.

Miksi mobiili kumppaniksi Sarkain?

Kaikki alkaa yhteisellä workshop – palaverilla, jossa käymme asiakkaan idean, konseptin tai muun suunnitelman läpi. Projektin vaatimukset määritellään ja mahdolliset lisäselvitykset toteutetaan ennen suunnittelua.

Vaatimusmäärittelyn jälkeen projekti viedään suunnitteluun, jossa asiakas on tiiviisti mukana. Asiakkaan kommenttien pohjalta muuttuneet tai löydetyt muut vaatimukset lisätään prototyyppiin mukaan.

Kun prototyyppi on saatu valmiiksi, niin tekninen toteutus aloitetaan. Koko projektin ajan asiakas ja toimittaja osallistuu jatkuvasti tuotteen kehittämiseen iteroiden. Valmistuneita toimintoja testataan koko toteutusvaiheen ajan. 

Ohjelmistokehitysvaihe on jaettu useisiin eri osiin, jossa toteutetaan projektin eri osakokonaisuudet. Uuden kokonaisuuden valmistumisen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus testata palvelua. Testausvaiheessa palvelua kehitetään palautteen pohjalta vastaamaan asiakkaan tarpeita. 

Palvelun käyttöönoton (julkaisun) lähestyessä palveluun tehdään lopputestaus ja palvelu ajetaan tuotantoympäristöön. 

Julkaisun aikana sovimme ylläpitosopimuksesta ja palvelun seuraavista vaiheista. 

1. Kustannusarvio ja määritys

Ohjelmiston kustannusarvio ja määritys ovat ensiarvoisen tärkeitä vaiheita ohjelmistoprojektin suunnittelussa. Kustannusarvio auttaa määrittämään, kuinka paljon projektin toteuttaminen tulee maksamaan sekä ymmärtämään, mitä toimintoja lopulliseen palveluun tarvitaan.

2. Suunnittelu ja konseptointi

Idea testataan prototyypillä ja testauksen asiakaspalaute hyödynnetään ohjelmistokehityksessä. Käytämme avoimia, suosituimpia ja kehittyneimpiä teknologia-ratkaisuja ohjelmistojen kehittämisessä.
blank

3. Teknologia

Hybrid Development (Hybridi-kehitys). Kehitämme mobiilisovelluksia käyttäen REACT-native teknologiaa. Tämä mahdollistaa sekä IOS ja Android pohjaisen sovelluksen toteutuksen yhden koodipohjan kautta. Kyseinen teknologia on erittäin toimiva ja kustannustehokas.
blank

4. Rajapinnat

Rajapinnat mahdollistaa eri järjestelmien saumattoman yhteistyön ja tiedonjakamisen. Rajapintojen avulla voimme kytkeä palvelusi tärkeisiin palveluihin, kuten maksu,- kartta,- media- tai esim raportointipalveluun.   

blank

5. Ohjelmistotestaus

Ohjelmistokehitys pitää sisällään yksikkötestausta, jossa kehittäjät tekevät jatkuvaa testausta luomalleen koodille. Lisäksi uuden toiminnon valmistuttua, testataan sen toimivuus testausympäristössä ennen julkaisua. Tämän lisäksi ajamme vielä muutokset laadunvalvonnan läpi, joka hyväksyy ja testaa ne lopullisessa ympäristössä.
blank

6. Ylläpito

Tarjoamme ohjelmistotuotteiden ylläpitoa kuukausiveloitteisena palveluna, jolloin otamme vastuun palvelun toimivuudesta, serverien ylläpidosta (Dev-ops) ja teknisestä tuesta. Jokainen palvelu on oma kokonaisuus, jonka pohjalta hinta muodostuu. ​
Sovelluksia iPhone ja iPad laitteisiin

IOS mobiilisovelluskehitys

IOS on Applen älypuhelinalusta ja se toimii erillisinä versioina sekä iPhonessa, Apple Watchissa ja iPadissa. Olemme keskittyneet sekä iPhone ja iPad sovelluksien kehitykseen. Pystymme kehittämään IOS-pohjaisen prototyypin alle viikossa ja jakamaan sen Applen testiohjelman tai jaetun serverin kautta asiakkaamme käyttöön. Olemme julkaisseet useita tuotteita Apple Storessa ja saavuttaneet niillä Suomen TOP-listan parhaimpia sijoituksia.

– iPhone IOS -sovelluskehitys
– iPad IOS -sovelluskehitys
React Native -sovelluskehitys
– Prototyyppin -mobiilikehitys

Sarkain pystyy toimittamaan kaiken, mitä mobiilikehitykseen tarvitaan tehokkaasti ja nopeasti saman katon alta. Suunnittelemme aina projektin huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja pystymme näin arvioimaan tarkasti aikatauluja ja kustannuksia yksilöllisesti. Toimitamme prototyypin jopa viikossa konseptoinnin tueksi. Kehitystyömme on läpinäkyvää ja avointa. Ennen toimitusta testaamme palvelun huolellisesti eri ympäristöissä ja eri päätelaitteilla. Sovelluksen valmistuttua huolehdimme palveluiden ylläpidosta ja päivityksestä.

blank
Mobiilisovellus Android laitteisiin

Android mobiilisovelluskehitys

Android on Googlen kehittämä älypuhelinalusta, joka on tällä hetkellä kaikkein suosituin älypuhelinalusta. Android alustaa käyttäviä puhelinmalleja on myös paljon, jopa tuhansia. Palveluihimme kuuluu vahvasti Android mobiilisovelluskehitys. Pystymme toteuttamaan kaikenlaajuiset Android -sovellukset testattuna aina Storeen ladattuina versioina.

– Android -mobiilikehitys
– React Native -mobiilikehitys
– Java-kehitys
– Prototyyppi -mobiilikehitys

mobiili kirjasto taskussa

Hybridsovelluskehitys

Mobiilisovellus, jonka yksi koodipohja toimii usean valmistajan mobiililaitteessa.

Hybridi-sovellus tarkoittaa ohjelmointikehystä, joka tarjoaa yhteisen koodipohjan eri laitteille (cross/multiplatform). Hybrid-sovellusten kehittäminen on tehokkaampaa ja usein myös edullisempaa, koska samaa koodipohjaa pystytään hyödyntämään usealla eri laitteella.

Hybrid-sovelluksen valinta täytyy selvittää jokaisen projektin yhteydessä. Jos sovellus tulee sisältämään paljon natiivikomponenttien avulla toteutettuja toimintoja, ei hybrid-sovellus ole välttämättä paras vaihtoehto.

taksi sovelluskehitys
Kustannustehokkaasti ja ketterästi

Mitä mobiilikehitys maksaa?

Jokainen mobiilisovellus on omanlaisensa ja sen kustannukset erilaiset. Kustannuksiin vaikuttavat tekijät ovat muun muassa sovelluksen laajuus, toiminnallisuudet, käyttöliittymän monimutkaisuus (animaatiot, kielituki) ja esimerkiksi integraatiot muihin järjestelmiin.

Sovelluksen hinta voi vaihdella merkittävästi riippuen siitä, kuinka laaja ja monimutkainen sovellus on. Yksinkertaisemmat sovellukset, kuten perusinformaatiota tarjoavat mobiilisovellukset, voivat olla edullisempia, kun taas monimutkaiset mobiilisovellukset, joissa on useita toimintoja, käyttöliittymän animaatioita ja monimutkaisia tietokantaintegraatioita, voivat olla kalliimpia.

Hintahaarukka 8 000–50 000 euroa on melko yleinen, mutta on tärkeää huomata, että se voi vaihdella vieläkin enemmän eri projekteissa. Jokainen mobiilisovellusprojekti on ainutlaatuinen, ja sen hinta riippuu projektin tavoitteista, vaatimuksista ja monista muista tekijöistä. 

Mielellään käymme tarpeesi läpi ja annamme kustannusarvion projektistasi. 

SARKAIN OY

Soita ja kysy lisää

Sarkain Oy on ketterä ohjelmistotalo, joka kehittää laajoja ohjelmistoja, it-tietojärjestelmiä, verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia yritysten nopeasti kasvavaan tarpeeseen. Ratkaisumme toimivat kaikissa ”screeneissä” yhtä luonnollisesti. Toteutamme projektit kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti ilman alihankintaketjuja.