Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys tarkoittaa digitaalisten palveluiden kehittämistä. Sarkain Oy:n erikoisosaamiseen kuuluu ketterä ohjelmistokehitys (agile software development), jonka avulla kehitysprojektit viedään maaliin aikataulussa ja kustannustehokkaasti.

Intohimomme on kehittää ja räätälöidä ohjelmistoja asiakkaillemme, jotta asiakkaamme voivat tarjota entistä parempia palveluita ja palvelukokemuksia heidän asiakkailleen.

Ohjelmistokehittäjä

Ajan hermolla oleva ohjelmistokehitys tapahtuu ketterästi asiakkaan kanssa yhdessä työskennellen. Ohjelmistokehitysprojektiin sisältyy monta eri vaihetta, joita ovat mm. kustannusarvio, määritys, konseptointi, suunnittelu, toteutus, ohjelmistotestaus, käyttöönotto ja ylläpito.

Projektin aikana yhteistyömme on tiivistä ja tiedät aina, missä vaiheessa mennään. Olemme kehittäneet projektiosaamisemme huippuunsa, jotta voimme tuottaa digitaalisia palveluita mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla asiakkaillemme.

Mitä ohjelmistokehityksessä tulee ottaa huomioon?

Lähtökohtana kokeneet ohjelmistokehittäjät ja oikeat prosessit.

Kustannusarvio ja määritys

Ohjelmistokehitys vaatii lähestulkoon aina kattavan määrityksen, jotta lopullinen käyttötarkoitus ja toiminnallisuus on ymmärretty myös toimittajan puolelta. Autamme laatimaan myös määrityksiä mm. tarjouspyyntövaiheisiin.

blank

Suunnittelu ja konseptointi

Määrityksen tukena on aina käyttöliittymäsuunnitelma palvelusta, joka auttaa hahmottamaan lopullisen palvelun toimintoja ja käytettävyyttä. Pilotin kautta voimme testata lopputuotetta kohderyhmällä.

blank

Teknologia

Taustapalvelun ja muiden ohjelmistokomponenttien teknologia valitaan asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on valita teknologia, jonka jatkokehitys ei ole meistä riippuvainen. Sen vuoksi suosimme avoimia teknologioita kuten Python tai React.

blank

Integrointi

Taustapalveluun rakennetaan usein integraatioita muihin järjestelmiin, jos niitä ei ole kustannustehokasta kehittää alusta alkaen. Sarkain Oy:llä on kokemusta usein tarpeelliseksi havaituista integraatioista, kuten maksunvälitys, käyttäjähallinta ja SMS-palvelut.

blank

Ohjelmistotestaus

Ohjelmistokehitys pitää sisällään yksikkötestausta, jossa kehittäjät tekevät jatkuvaa testausta luomalleen koodille. Lisäksi uuden toiminnon valmistuttua, testataan sen toimivuus testausympäristössä ennen julkaisua. Tämän lisäksi ajamme vielä muutokset laadunvalvonnan läpi, joka hyväksyy ja testaa ne lopullisessa ympäristössä.

blank

Ylläpito

Tarjoamme ohjelmistotuotteiden ylläpitoa kuukausiveloitteisena palveluna, jolloin otamme vastuun palvelun toimivuudesta, serverien ylläpidosta (Dev-ops) ja teknisestä tuesta. Jokainen palvelu on oma kokonaisuus, jonka pohjalta hinta muodostuu.

Taustapalvelut (tietojärjestelmät)

Ohjelmistokehittäjämme toteuttavat monipuoliset ja laadukkaat taustapalvelut web- ja mobiilisovelluksille. 

Ohjelmistotalo ja ohjelmistoyritys

Mikä on taustapalvelu ja tarvitaanko sellaista?

Yleisesti ottaen ohjelmistot koostuvat karkeasti kahdesta osasta, Frontend ja Backend, joista muodostuu omat kehitettävät projektit.

Olemme toteuttaneet lähes jokaiseen kehittämäämme ohjelmistoon taustajärjestelmän (Backend). Kyseinen tietojärjestelmä pystyy käsittelemään ja varastoimaan kaikkea tietoa ja hoitamaan logiikkaa, minkä vuoksi se on hyvin tärkeä osa koko palvelua. Taustajärjestelmään kytketään usein erilaisia lisäpalveluita kuten SMS viestipalvelu, Google-karttapalvelu tai ilmoitusjärjestelmä (pushnotifikaatio-palvelu). Backendille myös luodaan REST/JSON ohjelmistorajapinta, mitä eri ohjelmistokäyttöliittymät voivat käyttää.

Taustajärjestelmän kehitys kattaa yleensä suurimman osan koko ohjelmistoprojektista ja sillä on myös hyvin suuri vaikutus palvelun olemassaoloon.

Taustapalvelu on siis hyvin tärkeässä roolissa sovelluksen tai palvelun onnistuneen toteutuksen kannalta.

Ohjelmistotalo

Missä taustajärjestelmä sijaitsee?

Me Sarkaimella kehitämme palvelut pilvipalveluun, josta kehitettävää sovellusta ajetaan. Käytämme Microsoft Azure ja Google AWS pilvipalveluita. Tarjoamme jokaiseen projektiin valmiin tilan käyttäen moderneja palveluratkaisuja (vaihtoehtoisesti projekti perustetaan tilaajan omaan pilvipalveluun). Palvelu tuotetaan usein SaaS-palveluna käyttäen Azuren tarjoamaa Kubernetes-palvelua (Aks).

 

Aks tarjoaa dynaamisesti skaalautuvan ympäristön, joka skaalautuu nopeasti resurssien käytön noustessa. Kubernetes (https://kubernetes.io/) taas nojautuu Docker kontteihin, mitkä mahdollistavat skaalautuvuuden ja nopean päivittämisen.

Frontend ja Backend toimivat omissa nimiavaruuksissaan, joihin tuodaan molempien tarvitsemat palvelut.

Web-ohjelmistokehitys

Toteutamme web-sovelluksia modernien ja avointen (open source) teknologioiden avulla.

Ohjelmistokehitystä

Toteutamme web-sovelluksia modernien sekä avointen (open source) teknologioiden avulla.

Mobiilisovellus eli App, on meille kaikille hyvin tuttu. Web-sovellus poikkeaa mobiilisovelluksesta siten, että käytössä on usein suurempi näyttö ja sovellusta voidaan käyttää lähes kaikilla nykyaikaisilla selaimilla ilman asennusta.

Web-sovellus suunnitellaan ja toteutetaan responsiivikseksi, jolloin sen käyttö onnistuu laitteesta riippumatta eli myös mobiililaitteilla. Jos ensisijainen käyttökohde on mobiililaite, on usein mobiilisovellus parempi valinta kuin web-sovellus. Selaimet tarjoavat useisiin tarpeisiin sopivan alustan, johon voimme kehittää räätälöityjä web-sovelluksia. Lue lisää mobiilisovelluksen ja tavallisen sovelluksen eroista.

Web-sovellus voidaan kehittää useilla eri teknologioilla, kuten REACT, ANGULAR JS, VUE. Nykyiset Front-teknologiat pohjautuvat pitkälti Javascript koodipohjalle.

Millaisella teknologiaosaamisella ohjelmistokehittäjämme ovat varustettuja?

Ohjelmistokehittäjämme ovat ammattilaisia seuraavissa teknologioissa:

 • Java
 • PHP
 • Python
 • React
 • Javascript
 • Typescript
 • Angular.JS
 • React Native (mobiili)
 • Swift
 • Kotlin
 • HTML, CSS, Boostrap
 • DEVOPS
 • Azure, AWS (Pilvipalvelut)
 • SQL, PostreSQL
 • MySQL

Tutustu valmistuneisiin ohjelmistoprojekteihin

Useat toteuttamamme ohjelmistotuotteet eivät ole julkisesti saatavilla.

Joko aloitetaan?

Ohjelmistokehitysprojekti käynnistyy tarvekartoituksella, jonka pohjalta voimme määrittää kustannusarvion työlle. Kustannusarviossa huomioidaan mm. työn laajuus ja vaativuus. Arviomme on pitänyt paikkansa yli 95 % toteutuneista projekteista.

Tavoitteemme on luoda sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukainen ohjelmisto, ja sen saavuttaaksemme tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä kanssasi.

Ole rohkeasti yhteydessä meihin, vaikka ideasi ei vielä olisikaan täysin valmis! Me autamme sinua viemään määrittelyn seuraavalle tasolle ja tuomaan ideasi esille.

Sarkain tarjoaa myös konsultointipalveluita tarjouspyynnön laadinnan tueksi. Tällöin määrittely, teknologiakysymykset ja muut keskeiset asiat on huomioitu heti alkuvaiheessa.

Soita tai laita viestiä.