ohjelmistoyritys Sarkain

Ohjelmistokehitys

Digitaalisten palveluiden kehittäjä

Sarkain Oy:n palveluihin kuuluu ketterä ja laadukas ohjelmistokehitys, jonka avulla kehitysprojektit viedään maaliin aikataulussa ja kustannustehokkaasti.

Haluamme kehittää digitaalisia tuotteita, jotka ovat avainasemassa asiakkaidemme liiketoiminnassa. Se on meidän intohimomme.

Vahva ohjelmisto-osaaminen ja tehokkaat prosessit

Mitä tarvitaan toimivaan ohjelmistokehitykseen?

Määritys ja kustannusarvio

Ohjelmiston kustannusarvio ja määritys ovat ensiarvoisen tärkeitä vaiheita ohjelmistoprojektin käynnistyksessä. Kustannusarvio auttaa määrittämään, kuinka paljon projektin toteuttaminen tulee maksamaan sekä ymmärtämään, mitä toimintoja lopulliseen palveluun tarvitaan.

Suunnittelu ja konseptointi​

Idea testataan prototyypillä ja testauksen asiakaspalaute
hyödynnetään
ohjelmistokehityksessä.
Käytämme avoimia, suosituimpia ja kehittyneimpiä teknologia-ratkaisuja ohjelmistojen kehittämisessä.

blank

Teknologia

Taustapalvelun ja muiden ohjelmistokomponenttien teknologia valitaan asiakkaan liiketoiminnan ja määrityksien mukaan. Tavoitteena on valita teknologia, jonka jatkokehitys ei ole meistä riippuvainen. Sen vuoksi suosimme avoimia teknologioita.

blank

Integrointi

Rajapinnat mahdollistaa eri järjestelmien saumattoman yhteistyön ja tiedonjakamisen. Rajapintojen avulla voimme kytkeä palvelusi tärkeisiin palveluihin, kuten maksu,- kartta,- media- tai esim raportointipalveluun.   Rajapintojen toteutus maksaa noin 5000€/ rajapinta.
blank

Ohjelmistotestaus

Ohjelmistokehitys pitää sisällään yksikkötestausta, jossa kehittäjät tekevät jatkuvaa testausta luomalleen koodille. Lisäksi uuden toiminnon valmistuttua, testataan sen toimivuus testausympäristössä ennen julkaisua. Tämän lisäksi ajamme vielä muutokset laadunvalvonnan läpi, joka hyväksyy ja testaa ne lopullisessa ympäristössä.
blank

Ylläpito

Tarjoamme ohjelmistotuotteiden ylläpitoa kuukausiveloitteisena palveluna, jolloin otamme vastuun palvelun toimivuudesta, serverien ylläpidosta (Dev-ops) ja teknisestä tuesta. Jokainen palvelu on oma kokonaisuus, jonka pohjalta hinta muodostuu. ​

INNOVAATIOSETELILLÄ OHJELMISTOKEHITYS KÄYNTIIN

6000€

Onko sinulla ohjelmistoidea?

Ohjelmistoprojektin käynnistäminen voi joskus olla epämääräistä, kun ei tiedä, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Me teemme Sarkaimella tätä työtä päivittäin ja autammekin mielellään yritystäsi jo projektin alkuvaiheessa. Ota rohkeasti yhteyttä.

taustajärjestelmät ja palvelut

Järjestelmäkehitys

Ohjelmistokehittäjämme toteuttavat monipuoliset ja laadukkaat taustapalvelut web- ja mobiilisovelluksille. 

Mikä on taustapalvelu ja tarvitaanko sellaista?

Yleisesti ottaen ohjelmistot koostuvat karkeasti kahdesta osasta, Frontend ja Backend, joista muodostuu omat kehitettävät projektit.

Olemme toteuttaneet lähes jokaiseen kehittämäämme ohjelmistoon taustajärjestelmän (Backend). Kyseinen tietojärjestelmä pystyy käsittelemään ja varastoimaan kaikkea tietoa ja hoitamaan logiikkaa, minkä vuoksi se on hyvin tärkeä osa koko palvelua. Taustajärjestelmään kytketään usein erilaisia lisäpalveluita kuten SMS viestipalvelu, Google-karttapalvelu tai ilmoitusjärjestelmä (pushnotifikaatio-palvelu). Backendille myös luodaan REST/JSON ohjelmistorajapinta, mitä eri ohjelmistokäyttöliittymät voivat käyttää.

Taustajärjestelmän kehitys kattaa yleensä suurimman osan koko ohjelmistoprojektista ja sillä on myös hyvin suuri vaikutus palvelun olemassaoloon.

Taustapalvelu on siis hyvin tärkeässä roolissa sovelluksen tai palvelun onnistuneen toteutuksen kannalta.

blank
taustajärjestelmät ja palvelut

Azure ja pilvipalvelut

Ohjelmistokehittäjämme toteuttavat monipuoliset ja laadukkaat taustapalvelut web- ja mobiilisovelluksille. 

Missä taustajärjestelmä sijaitsee?

Me Sarkaimella kehitämme palvelut pilvipalveluun, josta kehitettävää sovellusta ajetaan. Käytämme Microsoft Azure ja Google AWS pilvipalveluita. Tarjoamme jokaiseen projektiin valmiin tilan käyttäen moderneja palveluratkaisuja (vaihtoehtoisesti projekti perustetaan tilaajan omaan pilvipalveluun). Palvelu tuotetaan usein SaaS-palveluna käyttäen Azuren tarjoamaa Kubernetes-palvelua (Aks).

Aks tarjoaa dynaamisesti skaalautuvan ympäristön, joka skaalautuu nopeasti resurssien käytön noustessa. Kubernetes (https://kubernetes.io/) taas nojautuu Docker kontteihin, mitkä mahdollistavat skaalautuvuuden ja nopean päivittämisen.

Frontend ja Backend toimivat omissa nimiavaruuksissaan, joihin tuodaan molempien tarvitsemat palvelut.

blank
Laaja osaaminen

Web-ohjelmistokehitys

Toteutamme web-sovelluksia modernien ja avointen teknologioiden avulla.

Mobiilisovellus eli App, on meille kaikille hyvin tuttu. Web-sovellus poikkeaa mobiilisovelluksesta siten, että käytössä on usein suurempi näyttö ja sovellusta voidaan käyttää lähes kaikilla nykyaikaisilla selaimilla ilman asennusta.

Web-sovellus suunnitellaan ja toteutetaan responsiivikseksi, jolloin sen käyttö onnistuu laitteesta riippumatta eli myös mobiililaitteilla. Jos ensisijainen käyttökohde on mobiililaite, on usein mobiilisovellus parempi valinta kuin web-sovellus. Selaimet tarjoavat useisiin tarpeisiin sopivan alustan, johon voimme kehittää räätälöityjä web-sovelluksia. Lue lisää mobiilisovelluksen ja tavallisen sovelluksen eroista.

Web-sovellus voidaan kehittää useilla eri teknologioilla, kuten REACT, ANGULAR JS, VUE. Nykyiset Front-teknologiat pohjautuvat pitkälti Javascript koodipohjalle.

Java PHP Python React Javascript Typescript Angular.JS React Native (mobiili) Swift Kotlin HTML, CSS, Bootstrap DEVOPS Azure, AWS (Pilvipalvelut) SQL, PostgreSQL MySQL

STARTATAANKO!

Ideasi ei tarvitse olla täysin valmis! Autamme tuomaan sen kyllä esille.

Ohjelmistokehitysprojekti käynnistyy tarvekartoituksella, jonka pohjalta voimme määrittää kustannusarvion työlle. Kustannusarviossa huomioidaan mm. työn laajuus ja vaativuus. Kustannusarviomme on pitänyt paikkansa yli 95 % toteutuneista projekteista.

Tavoitteemme on luoda sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukainen ohjelmisto, ja sen saavuttaaksemme tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä kanssasi. Ole rohkeasti yhteydessä meihin, vaikka ideasi ei vielä olisikaan täysin määritelty! 

Me autamme sinua viemään määrittelyn seuraavalle tasolle ja tuomaan ideasi esille. Sarkain tarjoaa myös konsultointipalveluita tarjouspyynnön laadinnan tueksi. Tällöin määrittely, teknologiakysymykset ja muut keskeiset asiat on huomioitu heti alkuvaiheessa.