ohjelmistoyritys Sarkain

Tekoäly | CHATGPT rajapinnat

Käytämme tekoälyä kaikessa ohjelmistokehityksessä. Tekoäly voi olla nopeuttamassa ohjelmistokehitystä tai tekoälyn avulla voimme tehostaa ja toteuttaa toimintoja eri palveluihin. 

Lue alta lisää mihin olemme mm käyttänyt CHATGPT rajapintaa. 

Tekoäly | CHATGPT liiketoimintaympäristössä

 • Keskustelusovellukset: Tekoälyä voidaan käyttää chatbottien kehittämiseen, jotka voivat vastata käyttäjien kysymyksiin tai auttaa heitä löytämään tietoa.
 
 • Kuvantunnistus: Tekoälyllä varustetut sovellukset voivat tunnistaa kuvissa esiintyviä kohteita tai henkilöitä ja antaa niihin liittyvää tietoa.
 
 • Äänentunnistus: Ääniavusteiset sovellukset, kuten puheohjattavat avustajat, voivat hyödyntää tekoälyä ymmärtääkseen käyttäjän puheen ja vastatakseen siihen.
 
 • Suositusjärjestelmät: Tekoälyä voidaan käyttää henkilökohtaisten suositusten antamiseen, kuten musiikin, elokuvien tai kirjojen suositteleminen käyttäjälle hänen aiempien valintojensa perusteella.
 
 • Liiketoimintasovellukset: Tekoälyä voidaan käyttää liiketoiminnan optimointiin, kuten varastonhallintaan, ennustavaan ylläpitoon ja henkilöstösuunnitteluun.
 
 • Turvallisuussovellukset: Tekoälyä voidaan käyttää tietoturvan parantamiseen, kuten tietomurtojen havaitsemiseen ja estämiseen.
 
 • Tiedon analysointi: Tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi PDF tiedostojen tai verkkosivun sisällön skannaamiseen. Tulos on erittäin nopea ja toimiva. 

Robotic Process Automation (RPA) liiketoimintaympäristössä

Robotic Process Automation (RPA) on teknologia, joka mahdollistaa manuaalisten ja toistuvien tehtävien automatisoinnin ohjelmoitavilla ”robotiikka”-sovelluksilla. RPA voidaan hyödyntää liiketoiminnassa monilla tavoilla.

 • Toistuvat manuaaliset tehtävät: RPA:ta voidaan käyttää manuaalisten ja toistuvien tehtävien automatisointiin, kuten laskutuksen, tietojen syöttämisen ja asiakastietojen päivittämisen.
 
 • Datasiirto: RPA voi helpottaa datan siirtämistä eri järjestelmien välillä, esimerkiksi ERP- ja CRM-järjestelmien välillä.
 
 • Raportointi: RPA voi auttaa raportoinnin automatisoinnissa, kuten kuukausiraporttien luomisessa ja jakamisessa.
 
 • Asiakaspalvelu: RPA voi auttaa asiakaspalvelussa, kuten vastaamalla yksinkertaisiin kysymyksiin ja hoitamalla toistuvia tehtäviä, jotta henkilöstö voi keskittyä monimutkaisempiin tehtäviin.
 
 • Tietoturva: RPA voi auttaa tietoturvan parantamisessa, esimerkiksi estämällä luvattomia sisäänkirjautumisyrityksiä.
 
 • Henkilöstöhallinto: RPA voi auttaa henkilöstöhallinnossa, esimerkiksi työaikojen kirjaamisessa ja palkkahallinnossa.
 
RPA voi auttaa liiketoiminnan prosessien tehokkuuden ja tarkkuuden parantamisessa, henkilöstön vapauttamisessa rutiinitehtävistä ja ajan ja rahan säästämisessä. RPA voi myös auttaa yrityksiä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeammin ja paremmin.
ohjelmistokehittäjä ja ohjelmistokehitys

Missä projektissa olemme hyödyntänyt tekoälyä?

Käytämme tekoälyä jatkuvasti. Olemme myös luoneet mm asuntojen myyntitekstien luontiin palvelun, joka käyttää tekoälyä apuna. Palvelu nopeuttaa kuvaustekstien kirjoittamista jopa 90%.