ohjelmistoyritys Sarkain

Sovelluskehitys 9 + 1 käskyä

Tutustu referensseihin

Sovelluskehitys 9 + 1 käskyä

Sovelluskehitys tarkoittaa digitaalisten palveluiden, kuten mobiilisovellusten, luomista ja kehittämistä liiketoiminnan tehokkaaksi välineeksi.

 

Mitä on sovelluskehitys – Sovelluskehitys 9 + 1 sääntöä

 

Sovelluskehitys eli ohjelmistokehitys tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan digitaalisten palveluiden kehittämistä. Nämä palvelut ovat joko tietokoneella tai mobiilissa suoritettavia ohjelmia tai ohjelmakokonaisuuksia, jotka helpottavat lukuisten eri tehtävien suorittamista ja mahdollistavat esimerkiksi liiketoiminnan tehokkaan digitalisoinnin. Sovelluskehitys on monen tekijän summa – se yhdistää teknologian huippuosaamisen eri alojen spesifimpään asiantuntemukseen, mutta sen ensisijainen tavoite on aina luoda mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä kokonaisuus loppukäyttäjälle.

Me Sarkaimella toteutamme laajasti kaikenlaisia sovelluskehitysprojekteja, on kyseessä sitten mobiilisovellus, tietokonesovellus tai verkossa oleva sovellus. Tähän blogiin olemme koonneet sovelluskehityksen 9+1 käskyä, jotta myös sinä ymmärtäisit sovelluskehityksen saloja ja erityisesti sen tarpeellisuutta paremmin.

1. Sovelluskehitys koskee kaikkia

Vaikka itse sovelluskehitys on monimutkainen prosessi, kaikki tarvitsevat siitä syntyviä palveluita, riippumatta toimialasta tai sijainnista. Lähestulkoon kaikki liiketoiminta on kasvavassa määrin digitaalisessa muodossa, ja siellä erottuminen tapahtuu nykyään toimivien ja asiakaslähtöisten sovellusten muodossa.

Tarve sovelluskehitykseen nousee yleensä pinnalle joko edellisen ohjelmiston vanhentuessa, kilpailutilanteen kovetessa tai liiketoiminnan kasvaessa. Oman yrityksen kilpailuaseman vakiinnuttamiseksi esimerkiksi oma mobiilisovellus voi olla ehdoton. Me voimme Sarkaimella analysoida nykytilanteen kanssasi ja määritellä ne palvelut, jotka voisivat viedä juuri sinun yritystäsi eteenpäin.

2. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Maailmassa on olemassa lukuisia valmisohjelmistoja, joita voi halutessaan käyttää omien digipalveluiden kehittämiseen. Usein näistä ei kuitenkaan löydy juuri sinun yrityksellesi sopivaa vaihtoehtoa, ja tällöin oma sovellus kannattaa suunnitella itse. Suunnitteluprojekti alkaa aina sovelluskehityksen vision ja tavoitteiden tarkasta määrittelystä. Tässä vaiheessa tulisi keskustella ainakin seuraavista asioista:

· Mikä on sovelluksen tarkoitus?

· Kenelle tämä palvelu kohdistetaan?

· Mitä lisäarvoa se tarjoaa kohderyhmälle?

· Mitkä ovat sovelluksen tavoitteet pitkällä aikavälillä?

Määrittelyvaiheen jälkeen toteutamme sovelluksen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, varmistaen, että toteutus vastaa yhdessä määritettyä visiota. Sarkain toteuttaa aina myös prototyypin hyvin nopeasti projektin aloituksen jälkeen, jotta asiakas saa jo alussa tutustua itse tuotteeseen ja näin pystyy vaikuttamaan aidosti myös lopputulokseen.

3. Määrittele sovelluskehitykselle budjetti

Sovelluskehityksen hinnoittelu on vaikeaa, sillä hinta määräytyy aina yksilöllisesti jokaisen projektin vaatimusten, keston ja mahdollisten lisäpalveluiden, kuten ylläpidon, mukaan. Hinnoittelun haastavuuden vuoksi on tärkeää tehdä kattava alkukartoitus ja vaativuusmäärittely projektille. Sarkaimella me annamme asiakkaalle kustannusarvion ennen projektin käynnistymistä. Yli 90 % kustannusarvioistamme ovat olleet pitäviä.

Myös tuntihinnoittelu on todettu toimivaksi menetelmäksi, niin toimittajan kuin asiakkaankin näkökulmasta, sillä tarpeet saattavat kehittyä matkan varrella. Sarkaimen vuokraa koodari -palvelu on rakennettu tuntihinnoittelun ympärille. Palvelun tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman kustannustehokas ja läpinäkyvä tapa ulkoistaa sovelluskehitys ammattitasoiselle tiimille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaat maksavat vain tehdystä työstä.

Sarkain on jakanut vuokrauksen hinnoittelun kahteen eri kategoriaan teknisen vaatimustason perusteella: tavallisiin ja vaativiin it-projekteihin. Molemmissa kategorioissa koodarit ovat alan ammattilaisia ja projektit tehdään loppukädessä aina tiiminä.

4. Pidä liiketoiminta keskiössä sovelluskehityksen jokaisessa vaiheessa

Lähes kaikki yritykset ovat jo digitaalisessa maailmassa. Sinne siirtyminen ei siis ole enää keino erottua joukosta vaan elinehto. Erityisesti koronapandemia on lisännyt digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tarvetta, ja jokainen yritys, joka ennen ajatteli pärjäävänsä ilman digipalveluita, on joutunut viimeistään nyt tekemään päätöksen digitaaliseen maailmaan siirtymisestä. Nykyään erottautumistekijä onkin se, miten hyvin ja tehokkaasti yritykset pystyvät palvelemaan asiakkaitaan erilaisten sovellusten ja palvelujen muodossa perinteisten liiketoimintamallien muuttuessa digitaalisiksi. Ammattitaitoinen sovelluskehitys antaa avaimet tähän kilpailuedun tavoitteluun tuottamalla räätälöidyn palvelukokonaisuuden kunkin yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin. Liiketoiminnan missio ja tarpeet määrittelevät myös koko sovelluskehityksen tavoitteet ja elinkaaren, minkä vuoksi ne ovatkin koko kehitysprosessin keskiössä.

5. Valitse sopiva alusta

Ennen sovelluskehityksen aloittamista, tulee palvelulle määrittää sopiva alusta: Toimiiko sovellus parhaiten web-sovelluksena, mobiilisovelluksena vai molempina? Kaikissa vaihtoehdoissa on omat ominaisuutensa eikä ole olemassa yhtä oikeaa vaihtoehtoa. Sopivan vaihtoehdon löytäminen on kuitenkin melko helppoa, kun pohtii sovelluksen tarkoitusta ja toiminnallisuutta:

· Mitä ominaisuuksia palvelusi hyödyntää, tarvitseeko se esimerkiksi kameraa?

· Millä laitteella sovellusta käytetään pääasiassa?

· Minkälaiseen projektiin yritykselläsi on resursseja ja aikaa?

· Minkä kokoiselta näytöltä sovellustasi on helppoa ja tarkoituksenmukaista käyttää?

Vastaavanlaisilla kysymyksillä voit ohjata päätöstäsi mahdollisimman oikeaan suuntaan. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tehdä päätöstä yksin, sillä Sarkaimen asiantuntijat osaavat vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla tehdä tarkan selvityksen haluamasi palvelun tarpeista ja ideaalista alustasta. Lue lisää ohjelmistokehityksestä.

6. Suosi ketterää ohjelmistokehitystä

Ketterä ohjelmistokehitys (agile software development) tarkoittaa projektin tekemistä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa iteroiden. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työ jaetaan lyhyisiin iteraatioihin ja jokaisen työvaiheen jälkeen konsultoidaan asiakasta ja varmistetaan, että mennään yhdessä oikeaan suuntaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Näin asiakas saa mahdollisuuden antaa reaaliaikaista palautetta, ja kaikki säästävät aikaa ja resursseja, kun ongelmakohtiin voidaan reagoida heti. Teknisen kehityksen rinnalla Sarkaimen prioriteetti on kohdata jokainen asiakas yksilönä ja hoitaa projektit maaliin aikataulussa, kustannustehokkaasti ja yhteistyössä. Meidän kokemuksellamme tämä menetelmä johtaa parhaaseen lopputulokseen ja asiakas saa juuri sen palvelun, jonka haluaa.

7. Ohjelmistokielen valinta

  • Onko kyseessä avoimen lähdekoodiin perustuva ohjelmistokieli?
  • Onko kyseinen teknologia suosittu, tunnettuvuus? (suositulle ohjelmistokielelle löytyy jatkokehittäjiä helpommin sekä paljon valmiita kirjastoja)
  • Soveltuuko valittu teknologian kyseiseen käyttötarkoitukseen?
  • Löytyykö kyseiselle teknologialle ns frameworkejä (kehyksiä) nämä nostavat tehokkuuden korkealle. 

8. Kuinka paljon aikaa projektiin kannattaa varata?

Mikä sovelluksen tekemisessä vie aikaa?

Sovellukset eivät ole sama asia kuin yrityksen WordPress pohjaiset verkkosivut ja sen vuoksi kustannukset ja aikataulut ovat hyvin erillaisia vaikka palvelua (kotisivut ja sovellukset) käytetäänkin samalla selaimella. 

Ohjelmistoprojekti koostuu karkeasti ottaen seuraavista vaiheista:

1 .Määrittelyvaiheen, jossa listataan asiakkaan tarve, toiminnallisuudet, käyttöympäristö jne. 

2. Suunnitteluvaihe, jossa toteutetaan määrityksen pohjalta visuaalinen mallinnus. Tätä mallia testataan asiakkaan kanssa. Testauksen päätteeksi malliin tehdään muutokset. Tässä kohdassa on yleisesti käytetty noin 1-3 vko aikaa. On tietysti projekteja, jotka vievät huomattavasti enemmän tai vähemmän aikaa. 

3. Kolmannen vaiheen tarkoituksena on toteuttaa tekninen toteutus. Tämä vaihe on yleensä kaikkein työläin ja siihen n varattava aikaa noin 70%. 

4. Loppuvaiheessa sovellusta testataan ja viimeistellään. On huomattava, että ohjelmistokehittämisessä toteutusta, suunnittelua ja testausta joudutaan tekemään usein myös keskellä projektin kulkua useita kertoa asiakkaan kanssa. Tietysti projektin isot suuntaviivat on päätetty jo suunnitteluvaiheessa. 

yleisesti ottaen projektit kestävät 1-6kk

9. Huolehdi ylläpidosta

Sovelluskehitysprosessi ei pääty valmiiseen sovellukseen, vaan se on jatkumo, jossa tätä sovellusta tulee aktiivisesti päivittää ja kehittää joko ulkoisten tekijöiden, kuten ohjelmistokielen päivityksen vuoksi, tai vaikkapa uuden toiminnallisuuden, kuten juuri lisätyn palvelun, johdosta. Ylläpito ja jatkokehitys ovat oleellinen osa yrityksen tulevaisuuden kilpailuedun varmistamista, sillä digitaalinen maailma muuttuu ja kehittyy niin nopeasti.

Sovelluksen tai ohjelmiston ylläpidon ulkoistaminen on kannattavaa, jos sovelluskehitys ei ole yrityksesi liiketoiminnan ydinosaamista. Näin sinä pystyt ohjaamaan kaikki voimavarasi siihen, minkä osaat parhaiten ja annat ammattilaisten varmistaa, että sovelluksesi pysyy ajantasaisena ja kilpailukykyisenä. Alan ammattilainen osaa myös ajoittaa mahdolliset ylläpitotoimenpiteet ja päivitykset ajankohtiin, joista on mahdollisimman vähän vaivaa loppukäyttäjille. On helppoa ja luontevaa ulkoistaa tämä prosessi samalle ohjelmistotalolle, jossa sovelluskehitys on alkujaan toteutettu. He tietävät tasan tarkkaan, miten ohjelmistokokonaisuutesi toimii ja miten sitä voidaan tehokkaimmin päivittää ja kehittää.

+ 1 Miten valita paras kumppani ohjelmistokehitykseen?

Ottamalla yhteyttä Sarkaimeen!

Paras kumppani sovelluskehitykseen on ohjelmistotalo, joka priorisoi asiakaslähtöisyyden, optimoi resurssit ja ymmärtää liiketoiminnan merkityksen sovelluskehityksen lähtökohtana. Ketteränä ohjelmistotalona Sarkain on vienyt maaliin ja toteuttanut jo vuosien ajan monen tyytyväisen asiakkaan visiot ja sovellusideat. Sinä tuot meille vision, me herätämme sen henkiin.